Visie

Informatievoorziening is vandaag de dag onderdeel van het primaire proces van bedrijven en overheden. Hoewel de IT hierdoor van strategisch belang is, worstelen veel organisaties om voldoende grip hierop te krijgen. De vergrijzing – het daarmee gaande verlies van expertise – en de steeds complexer wordende techniek, maken dit probleem alleen maar meer prangend. Het goed inrichtingen van de besturing van de informatievoorziening, het daadkrachtig uitvoeren van de dagelijkse productie en het succesvol doorvoeren van veranderingen zorgen ervoor dat de informatievoorziening optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Missie

Atribit is dé partner voor het beter laten presteren van de informatievoorziening van haar klanten. Onze focus ligt daarbij op het blijvend verbeteren van de aansturing en de uitvoering van de IT. Wij helpen onze opdrachtgevers met het ontwerpen en implementeren van de juiste governancestructuren, het efficiënt uitvoeren van het going concern en het succesvol doorvoeren van veranderingen. In onze aanpak staat de mens centraal: onze kernkwaliteit is vakmanschap, we hebben wij oog voor de organisatorische context en affiniteit met de strategie en beleid.