IT neemt steeds meer een centrale rol in binnen het primaire proces van productiebedrijven en handelsinstellingen. Het juiste Workflowmanagement en slimme ERP-systemen stellen deze organisaties in staat materialen en handelswaar goedkoop in te kopen en middelen en mensen optimaal te benutten.

De ondernemingen die hierbij de informatiehuishouding zo het efficiëntst inrichten, komen als winnaars uit de bus. In sectoren waar marge koning is, kan het terugdringen van de ICT-kosten met enkele procentpunten het verschil maken tussen leven en dood en ruimte creëren voor strikt noodzakelijke innovatie.

Grip houden op de IT is voor deze organisaties echter geen gemakkelijke opgave. Productie- en handelsbedrijven hanteren steeds plattere organisatiestructuren. Zo kunnen zij snel inspelen op grillige consumenten en telkens veranderende marktomstandigheden. De juiste besturingsinstrumenten zorgen er in zo’n anders ongecontroleerde omgeving voor dat de volgende Leason of Kerviel niet uw organisatie ten gronde richt.