Waar de financiële sector tracht zo snel mogelijk op te klimmen uit de diepe dalen als gevolg van de financiële crisis, wordt deze wederopstanding van alle kanten bemoeilijkt. De politiek ontwikkelt in hoog tempo nieuwe wetten en regels, toezichthouders zien toe op de opsplitsing van eens ondeelbare organisaties, en de publieke opinie keert zich steeds meer tegen het gepercipieerde grote graaien.

De IT van financials staat door dit alles voor een veelkoppige opgave. De steeds sterkere focus op risicomanagement leidt tot een navenant grotere informatiebehoefte en brengt de noodzaak tot innoveren met zich mee. Een sterke interne focus en aandacht voor continuïteit is echter nodig om ondanks fusies en afsplitsingen de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. En uiteraard moeten bij dit alles de operationele kosten zo laag mogelijk blijven...

Maar misschien wel de belangrijke uitdaging zit hem in de beveiliging van informatie. Ons geld en andere financiële gegevens bestaan vandaag de dag vooral uit nullen en enen. De bank die bijvoorbeeld veronachtzaamt de tegoeden van zijn klanten goed te beveiligen, kan in een vertrouwenscrisis raken en omvallen. Het juist aansturen van de informatievoorziening raakt hiermee aan het hart van de organisatie.