Provincies en gemeenten krijgen er de komende jaren meer taken bij. De uitvoering van steeds meer wetten en regels komt op regionaal niveau te liggen terwijl het lokale bestuurlijke apparaat zich ook nog eens moet ontwikkelen tot de front office van de gehele Nederlandse overheid. Tegelijkertijd slinken de budgetten.

Zowel in de beleidsuitvoering als de ondersteuning daarvan zullen lokale overheden zich steeds vaker de vraag stellen zelf doen of samenwerken? Dit heeft reeds geleid tot fusieplannen van vervoersmaatschappijen, gemeenschappelijke sociale diensten en shared service centers voor de informatievoorziening.

Van de IT van de lokale overheden vraagt dit om grote flexibiliteit; de informatievoorziening zal mee moeten bewegen met de veranderende organisatorische context en tegelijkertijd zelf zijn steentje moeten bijdragen aan beleidseffectiviteit en organisatorische efficiëntie. Hiermee wordt de professionaliteit van het opdrachtgeverschap voor deze organisaties cruciaal. Weten wat nodig is en het vermogen hebben dit te realiseren, zullen een directe bijdrage leveren aan het behouden van het bestaansrecht van de organisatie.