Atribit werkt voor organisaties waarbij IT onlosmakelijk verweven is in het primaire proces. Voor deze organisaties zijn de kwaliteit en de continuïteit van IT van levensbelang.

Atribit werkt voor informatie-intensieve organisaties. Overheden en bedrijven die een sterk gedigitaliseerd primair proces kennen zoals zorginstellingen, telecom- en nutsbedrijven, de logistiek en de maakindustrie, het onderwijs en de publieke en financiële sector.

Voor deze ondernemingen zijn de kwaliteit en de continuïteit van de informatievoorziening van levensbelang. De prestaties van de IT-functie zijn van directe invloed op de productkwaliteit, de mogelijkheden van IT zijn de drijver achter innovatie, en vallen IT-systemen uit dan komt de dienstverlening direct onder druk te staan.

Tegelijkertijd is de informatievoorziening van deze organisaties dynamisch en complex. Enerzijds verschuift de vraag naar informatie door veranderende marktomstandigheden en organisatieambities continu. Anderzijds beschikken deze organisaties ­ en de ketens waarin zij opereren ­ over een complex, vaak historisch gegroeid systeemlandschap dat zijn eigen dynamiek en afhankelijkheden kent. Dat maakt de aansturing en uitvoering van de informatievoorziening een nog lastigere opgave.