Privacybeleid

Op delen van deze site kunnen bezoekers persoonlijke gegevens achterlaten. Bijvoorbeeld door zich als kandidaat in te schrijven, contact te zoeken of door zich op te geven voor onze nieuwsbrief. Het is aan de bezoeker deze gegevens over te dragen.

Als u het niet prettig vindt persoonlijke gegevens achter te laten doe dat dat niet en druk op de 'terug' knop van uw browser om naar de vorige pagina te gaan. Vult u uw gegevens wel in dan gaat u ermee akkoord dat we die gegevens gebruiken zoals hieronder beschreven.

Atribit verzamelt deze gegevens slechts om met de respondenten contact op te kunnen nemen, of om voor hen te bemiddelen in het vinden van een geschikte (interim-)positie. Verder kunnen we gegevens gebruiken om onze dienstverlening en/of deze website steeds te blijven verbeteren. Atribit zal de verstrekte gegevens slechts zo gebruiken als bij de formulieren vermeld staat.

Atribit zal nooit persoonlijke informatie met derden delen, behalve waar dat door de wet wordt verplicht. Atribit neemt alle maatregelen die haar ter beschikking staan om deze gegevens te beschermen.