Atribit is van mening dat de sleutel tot het vergroten van de toegevoegde waarde van de ICT ligt in de aansturing ervan. De juiste governancestructuren slaan de brug tussen idee en resultaat,tussen strategie en operatie, tussen beleid en uitvoering.

Als organisatie heeft u bij het ontwerpen van de juiste besturingsprincipes op momenten behoefte aan een frisse, specialistische blik van buiten. Haal ik met mijn bestaande besturingsprincipes het maximale uit mijn informatievoorziening? Loop ik geen onnodige risico’s? Hoe zorg ik ervoor dat nieuwe producten en diensten optimaal aansluiten op de wensen van mijn organisatie?

Wij hebben de expertise in huis die u in staat stelt een regieorganisatie juist in te richten, het project- of programmabureau optimaal te laten renderen, de beheerskosten van uw organisatie structureel te verlagen of het incident- en risicomanagement naar het gewenste hoge niveau te tillen. Uiteraard kunnen we daarbij de geformuleerde oplossing desgewenst voor u ook implementeren.